开云体育平台能玩吗知乎

thời gian:2023-06-02 00:52:44nguồn:keo trưc tuyếntác giả:Hiểu biết

Theo Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ ngày 12.12.2022) của Bộ Thông tin và Truyền thông, các hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh (smartphone) cùng các dịch vụ viễn thông khác.

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină
Hỗ trợ người nghèo mua smartphone từ cuối năm nay - ảnh 1

Phổ cập smartphone là một trong những nhiệm vụ sắp tới

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină

chụp màn hình

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină

Đây là một phần trong Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025, đặt ra nhiệm vụ phổ cập smartphone cho trong tương lai.

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină

Hằng năm, chương trình sẽ tài trợ một lượng smartphone nhất định theo các tỉnh, dựa trên tỷ lệ hộ nghèo được xác định chưa có thiết bị thông minh tại địa phương. UBND cấp tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm quyết định tiêu chí, cách phân bổ thiết bị tới các đơn vị hành chính nhỏ hơn trước khi tới tay người dân.

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină\n

Những hộ thuộc nhóm được xét duyệt sẽ cần thêm một số điều kiện như chưa được hỗ trợ thiết bị từ chương trình này, chưa nhận thiết bị từ chương trình "Sóng và máy tính cho em". Trong trường hợp hộ được phê duyệt đã có máy hoặc muốn tự mua sẽ nhận khoản tiền hỗ trợ 500.000 đồng.

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină

Bên cạnh đó, Bộ cũng phối hợp với nhà cung cấp mạng viễn thông để mở rộng số lượng thiết bị cũng như dịch vụ. Trong trường hợp người dân nhận máy thông qua (nhà mạng) sẽ sử dụng luôn dịch vụ viễn thông công ích của đơn vị đó.

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu mỗi người dân có một điện thoại, là cơ sở để hướng tới mỗi người có một smartphone.

ỗtrợngườinghèomuasmartphonetừcuốină
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất