开云体育app下载苹果版本

thời gian:2023-06-02 00:29:56nguồn:keo trưc tuyếntác giả:Hiểu biết

(Dân trí) - Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2023, tuổi nghỉ hưu của lao động nam tăng lên mức 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là tròn 56 tuổi.

Khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: "Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu".

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Trước năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 60 tuổi, lao động nữ là 55 tuổi. Tuy nhiên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam (vào năm 2028) và đủ 60 tuổi đối với nữ (vào năm 2035).

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ
Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 2023? - 1

Độ tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu được quy định chi tiết tại Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu.

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Theo Điều 4 Nghị định 135, kể từ ngày 1/1/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm, tuổi nghỉ hưu lại tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam, cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và thêm 4 tháng đối với lao động nữ ,cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Như vậy, theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu trong năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi.

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Cụ thể lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu như sau:

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ
Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 2023? - 2

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường (Nguồn: Nghị định 135/2020/NĐ-CP).

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Nghị định 135 cũng quy định các trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường tại Điều 5. Người lao động thuộc các trường hợp cá biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4.

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Đó là các trường hợp: Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành; Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021; Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động trong các trường hợp trên được thực hiện theo bảng dưới đây:

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ
Tuổi nghỉ hưu thay đổi thế nào từ 2023? - 3

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động (Nguồn: Nghị định 135/2020/NĐ-CP).

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Nghị định 135 cũng quy định người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tùy thuộc vào thỏa thuận của người lao động với người sử dụng lao động.

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ

Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hướng dẫn cách tính tuổi nghỉ hưu .

ổinghỉhưuthayđổithếnàotừ
thông tin liên quan
Nội dung được đề xuất